Mobil Uyumlu Web Projeleri

Mobil kullanım için optimize edilmemiş bir web sitesini ziyaret etmek, müşteriyi sadece o an için hayal kırıklığına uğratmakla kalmaz, kalıcı bir olumsuz izlenim edinmesine de neden olabilir.

Mobil Uyumlu Web Projeleri

Butik Yazılım

Sıra dışı yada özel bir web sitemi istiyorsunuz? siz hayal edin biz yapalım.

Butik Yazılım Projeleri

Mobil Uygulama

Kendinize ve müşterilerinize iOS ve Android uygulaması yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kodlama bilmenize gerek yok biz varız!

Mobil Uygulamalar

Planlama

Kavramsal olarak belirli bir andan daha ileriye doğru düşünülen, tasarlanan bir düşünce biçimidir, olabilirlikleri, olasılıkları irdeler, karşılaştırır ve değerlendirir.

Tasarım

Bir ürünün tamamının ya da bir parçasının şekil, çizgi, renk, doku, biçim, malzemenin süsle mesi ve esnekliği gibi insanların duyularını etkileyen ve duyular tarafından algılanabilen farklı unsur ya da özelliklerinin oluşturmuş olduğu görünüme tasarım denilmektedir.

Kurgu

Kurgu, bir bütünü oluşturmak için parçaları birleştirme işine verilen isimdir.

Planlama ve Tasarım

Her projeyi planlamamıza ve tasarlamamıza yardımcı olan yazılım araçları kullanıyoruz.

Daha fazla oku

Başlatma

Başlatma prosesi, projenin doğasını ve kapsamını belirler. Eğer bu aşama düzgün bir şekilde gerçekleştirilemediyse, projenin organizasyonun ihtiyaçlarını karşılama ihtimali düşük olacaktır. Başlatma aşamasında iş çevresini iyi anlamak ve gerekli kontrolleri projeye eklemek çok önemli. Bu aşamada proje tasarımında herhangi bir eksiklik hemen belirlenmeli ve düzeltilmelidir.

Yürütme

Uygulama aşaması, proje yönetim planında belirlenmiş olan proje gereksinimlerini karşılama amaçlı proseslerden oluşur. Bu aşama, insanları ve kaynakları eşgüdümleme, aynı zamanda aktivitelerinin proje yönetim planına uygun şekle getirme çabalarını içerir. Ürünler proje yönetim planına göre gerçekleştirilmiş proseslerin çıktıları olarak oluşurlar.

İzleme ve Kontrol

Gözetim ve denetim aşaması, proje uygulanmasında sorunların zamanında fark edilmesi ve düzeltici eylemlerin zamanında alınmasını ve uygulamayı kontrol etmek amaçlı proseslerden oluşur. Bu aşamanın önemli bir faydası, proje performansının izlenmesi ve ölçülmesi sayesinde proje yönetim planından uygulamada farklılıkların fark edilmesidir.

Proje Yönetimi

Tüm sistemleri yönetmek için kapsamlı bir yaklaşım sunuyoruz.

Daha fazla oku

Süreç, ürün veya hizmet tasarımı

Hizmet Tasarımı, farklı arka planlara sahip ve farklı bölümlerden seçilmiş insanların ön büro çalışanları ve müşteriler ile ortak bir yaratım sürecine girmesini içeren, tekrarlamalı bir süreç üzerine kuruludur.

Üretim planlama ve çizelgeleme

Üretimin önceden planlanması, her bir öğenin tam rotasının belirlenmesi, ürünlerin makine, operatör ya da işlem takımı gibi üretim kaynaklarını ne zaman kullanacağını ve müşteri siparişlerin ne zaman hazır edileceğini öngörme kabiliyetidir.

İş süreci iyileştirme veya yeniden yapılandırma

Süreçlerin yeniden tasarlanarak verimlilik, süre ve kalitede iyileştirme sağlanmasıdır. Mevcut süreçleri iyileştirerek elde edilen değerin artırılması hedeflenir.

Operasyonlar

Projenin her adımında gerekli kontrol operasyonlarını sisteme dahil ediyoruz

Daha fazla oku

Birim Testi

Dinamik test sürecinin ilk aşaması olmakla beraber, hataların erken bulunup düzeltilebilmesi açısından da bu sürecin en önemli aşamasını oluşturur. Mikro ölçekte yapılan bu testte, özel fonksiyonlar veya kod modülleri (fonksiyonlar, veri yapıları, nesneler vb.) test edilir. Bu test, test uzmanlarınca değil programcılar tarafından yapılır ve program kodunun ayrıntıları ile içsel tasarım biçiminin bilinmesi gerekir. Uygulama kodu çok iyi tasarlanmış bir mimaride değilse oldukça zor bir testtir.

Tümleyim Testi

Bir uygulamanın farklı bileşenlerinin beraberce uyum içinde çalışıp çalışmadığını sınamak için yapılan bir testtir. Bileşenler, modüller, bağımsız uygulamalar, istemci/sunucu uygulamaları biçiminde olabilirler. Bu tür testlere, özellikle istemci/sunucu uygulamaları ve dağıtık sistemlerin testinde başvurulmaktadır. Bunun yanısıra uygulamaya yeni işlevsel elemanlar ya da program modülleri eklendikçe sürekli test edilmesi işlemine de “Artımsal Tümleyim Testi” adı verilir. Test uzmanları ve/veya programcılar tarafından gerçekleştirilen testlerdir.

Regresyon Testi

Uygulamada ve uygulama ortamlarında gerekli değişiklikler ve sabitlemeler yapıldıktan sonra yeniden yapılan testlere çekilme (regresyon) testi denilir. Böylece, önceki testlerde belirlenen sorunların giderildiğinden ve yeni hatalar oluşmadığından emin olunur. Uygulamanın kaç kez yeniden test edilmesi gerektiğini belirlemek güçtür ve bu nedenle, özellikle uygulama geliştirme döneminin sonlarına doğru yapılır.

Zorlanım – Performans Testi

Bu test, çoğu kez “yük testi” ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Aynı zamanda, beklenmedik (normal olmayan) ağır yükler, belirli eylemler ve taleplerin çok fazla artışı, çok yoğun sayısal işlemler, çok karmaşık sorgulamalar vb. ağır koşullar altında olan bir sistemin işlevsellik testi (iş yapabilme testi) olarak da tanımlanabilmektedir. Bir web sitesi için sistem tepkisinin hangi noktada azaldığı veya yanıt veremez olduğunu belirlemek için yapılan testler, performans testine örnek teşkil edebilir.

Kullanıcı Kabul Testi

Son kullanıcı veya müşteri siparişine (veya isteklerine) dayanan son test işlemidir. Kullanıcıların, uygulamayı “kabul” etmeden önce, söz konusu uygulamanın gereksinimlerini ne ölçüde karşılayıp karşılamadığını belirleyip, geri dönüş yapabileceği testlerdir.

Beyaz Kutu Test Tekniği

Beyaz kutu test tekniğinin en genel tabiri kod testidir. Projenin hem kaynak kodu, hem de derlenmiş kodu test edilir. Bu tür testler, uygulama kodunun iç mantığı üzerindeki bilgiye bağlıdır. Yazılım kodundaki deyimler, akış denetimleri, koşullar vb. elemanlar sınanır.

Kara Kutu Test Tekniği

Test ekipleri tarafından en çok kullanılan teknik olan kara kutu test tekniği adından da anlaşılacağı gibi uygulamanın sadece derlenmiş kodu üzerinden test edilmesi olarak bilinir. Bu test tekniğinde, yazılımın programatik yapısı, tasarımı veya kodlama tekniği hakkında herhangi bir bilgi olması gerekli değildir. Yazılımın gereksinimine duyulan şeylere yanıt verip veremediği ve işlevselliği sınanmaktadır.

Test Süreci

Geliştirilmesi tamamlanan projeleri uzman ekiplerimiz tarafından Test sürecine dahil ediyoruz.

Daha fazla oku

Uygulama oluşturma

Store’lar da geliştirici hesabı oluşturduktan sonra, uygulamalar oluşturup bunları gerekli platform ve araçları kullanarak ayarlamalar gerçekleştirilir.

Uygulama kurma

Uygulamanızı oluşturduktan sonra ayarlamaya başlayabilirsiniz. Uygulamanızın kontrol paneli, uygulamanızı storelar’da kullanıma sunmak için izlemeniz gereken en önemli adımların tümünde size yol gösterir.

Dosyalarını yönetme

Uygulamanızın mağaza girişi yüklenen store lar’ da görüntülenir ve kullanıcıların uygulamanız hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacak ayrıntılar içerir. Mağaza girişiniz, test kanalları dahil olmak üzere kanallar genelinde paylaşılır.

Yayınlama

Test sürecini başarıyla tamamlanan uygulamaları gerekli platformlarda yayınlanma sürecine geçiyoruz.

Daha fazla oku

Nasıl Yapıyoruz?

En iyi marka deneyimini yaratabilmek için strateji, yaratıcılık ve teknolojiyi harmanlıyoruz. Yerel ve globalde çalıştığımız tüm markalarımız için her etkileşimi fırsat bilerek müşteriler ile aralarında güçlü bir bağ kurmalarını sağlıyoruz.

0 +

den fazla Mobil Uygulama

0 +

den fazla mutlu müşteri

BerrSoft ile daha iyi yazılımları çok daha hızlı oluşturabilirsiniz

1. Ömür Boyu Güncelleme

Geliştirmiş olduğumuz uygulamalara sürekli olarak teknolojiye uyum sağlama adına güncellemeler yapıyoruz.

2. Hız için optimize edilmiş uygulama

Uygulamalarımız sadece görevini yerine getirmek den ziyade hızlı çalışması için geniş optimizasyon kurgularımızdan geçirerek performans’lı bir hale getiriyoruz.

3. Profesyonel Ekip

Profesyonel yazılım ve test ekibimizle sizlere hizmet veriyoruz.

Temasa geçelim

İstediğiniz zaman bizi arayın veya mesajınızı bize iletin, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.